O nas

W kwietniu 2016 roku Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku (dawny Gminny Ośrodek Kultury) został przekształcony w odrębną instytucję posiadającą status prawny. Od tego czasu może ubiegać się o dofinansowywanie działań kulturalnych, artystycznych i sportowych ze środków zewnętrznych. Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zarządza dwiema salami w Santoku i Lipkach Wielkich. Nad pozostałymi salami sprawuje nadzór merytoryczny. Do ośrodka kultury przynależy Orlik w Wawrowie, dwie biblioteki (Santok, Lipki Wielkie),siłownia w Santoku oraz wkrótce otwarta Marina. Aktualnie Gminny Ośrodek Kultury oferuje mieszkańcom Gminy Santok wiele stałych form realizowania własnych zainteresowań, pasji i uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności kulturalnej i atystycznej.

GOK Santok o nas
Grup artystycznych
0
Imprez kulturalnych rocznie
0
Dyscyplin
0
Zadowolonych mieszkańców
0 %