Muzeum Grodu Santok, oddział Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Muzeum Grodu
w Santoku zaprasza!

Aktualnie trwają prace nad nową nowoczesną wystawą. Planowany termin otwarcia Muzeum w nowej odsłonie to październik 2020 r.

z24998148ieg,muzeum grodu santok po remoncie

Od czego się zaczęło?

Santok, obecnie wieś gminna o charakterystycznym układzie tzw. „ulicówki” z przepięknymi widokami na zlewisko Warty i Noteci swymi korzeniami sięga VIII wieku - czasów powstania najstarszego grodu. Swoje przysłowiowe „pięć minut” w historii Polski Santok (pradawny Sątok) miał w X, XI, XII wieku. Warowne położenie grodu, znajdującego się na szlaku handlowym, sprawiło, że stał się on kasztelanią i prepozyturą kościelną, a tym samym pełnił ważną rolę w tworzącym się państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego . To o Santoku pisał Gall Anonim, że jest „ strażnicą i kluczem królestwa”. Od XIII wieku następował systematyczny upadek grodu.

Zainteresowanie grodziskiem w Santoku spowodowało odsłonięcie jego fragmentów w wyniku prac ziemnych mających na celu poszerzenia koryta Warty. Miało to miejsce w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały przez badaczy niemieckich w latach 1932-1934. Po drugiej wojnie światowej prowadzono na grodzisku prace archeologiczne w latach 1958 – 1965, 1997 – 1999. Badania te prowadzili naukowcy z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN z Poznania (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Ponownie badania rozpoczęto w roku 2007 w wyniku porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy w Santoku, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział Poznań i Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. Prace badawcze są kontynuowane.

Historia naszych wystaw

W czerwcu 1978 roku otwarto w Santoku Muzeum Grodu jako Oddział Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Osią Muzeum stała się wystawa archeologiczna, na której pokazano historię wczesnośredniowiecznego Santoka w oparciu o zabytki z badań wykopaliskowych z lat 1958-1965. W 2004 roku miał miejsce generalny remont budynku muzealnego, zaś w lutym 2005 roku otwarto wystawę „Dzieje Grodu w Santoku”. Wystawa ta, podobnie jak poprzednia, to wystawa archeologiczna oparta na znaleziskach pozyskanych z badań powojennych, ale poszerzona o dostępny zbiór zabytków poniemieckich. Wystawa zbudowana jest z segmentów tematycznych i rozpoczyna się poglądowym profilem archeologicznym z nawarstwień grodu.

Następnie na planszy pokazano „Lokalizację grodu”, a w gablotach wystawiono najstarsze naczynia z VIII-IX wieku oraz naczynia typu Feldberg (IX w.). „Santok jako emporium handlowe” to kolejny temat zobrazowany mapą pokazującą Santok w Polsce Pierwszych Piastów oraz zabytkami – importami z terenów Skandynawii, Fryzji, Cesarstwa Bizantyjskiego i z obszaru Moraw. Grzebienie z poroża jelenia, paciorki szklane, z kryształu górskiego, bursztynowe, z karneolu, brązowa sprzączka lirowata, szklana kostka mozaikowa, oto najważniejsze zabytki zaprezentowane na wystawie.
Przeprawa w Santoku była ważnym punktem prowadzącym z Krakowa przez Poznań, Santok, Szczecin do Wolina oraz Magdeburga przez Lubusz, Frankfurt, Santok do Poznania. Dominował transport wodny i jemu poświecono kolejny segment tematyczny ”Transport’, gdzie na mapie pokazano „Santok na tle Europy” (średniowiecznej).

wystawa naczyn glinianych w santoku 1 1
1024px santok, muzeum grodu santok fotopolska.eu (243961)

Nasze wystawy tematyczne

Gród w Santoku znajdując się na pograniczu Wielkopolski i Pomorza pełnił ważną funkcję obronną. Zachowana i pokazana częściowo na wystawie drewniana konstrukcja hakowa wału to obok fragmentu oszczepu, bełtów kusz, strzał, jeden z podstawowych zabytków obrazujący temat „Uzbrojenie”. Nasiona licznych zbóż, owoców, warzyw i traw oraz niektóre narzędzia rolnicze przedstawiają temat „Rolnictwo”. „Rybołówstwo i rogownictwo” to kolejny segment tematyczny zobrazowany licznymi wyrobami z kości i rogu oraz wydobytymi w trakcie wykopalisk łuskami ryb i narzędzi służących do ich połowu. Znalezione fragmenty skór, obuwia, nici, tkanin oraz ozdób kobiecych (paciorki, grzebienie) ilustrują zagadnienie „Ubiór i tkactwo”.

Jednym z podstawowych zajęć rzemieślniczych było „Garncarstwo”. W trakcie badań archeologicznych pozyskano liczny zbiór zarówno całych naczyń jak i ich ułamków. Na wystawie pokazano około trzydziestu naczyń glinianych. „Kowalstwo” obok fragmentu dyszy glinianej, reprezentują głównie wyroby typu gwoździe, noże, nożyce, klucze żelazne. Wystawę kończą „Dalsze dzieje grodu”, czyli opowiedziana na planszy historia upadku średniowiecznego Santoka. „Historia badań archeologicznych” pokazuje zarówno kolejne etapy rozpoznawania archeologicznego, badaczy oraz plan grodziska z naniesionymi wykopami archeologicznymi. Uzupełnieniem ekspozycji są makiety: grodu santockiego z XI/XII wieku, chat: plecionkowej i zrębowej oraz kościoła św. Andrzeja, zaś życie w średniowiecznym Santoku przybliżają rekonstrukcje plastyczne.

„Dzisiaj muzeum to już nie jest zbiór przedmiotów, ale wielka opowieść.”

Galeria

Muzeum Grodu Santok znajduje się tuż przy przeprawie promowej. W okresie wiosenno-letnim można zwiedzanie Muzeum połączyć z przeprawą na grodzisko. Obok wystawy stałej poświeconej dziejom grodu Muzeum oferuje również wystawy czasowe. Scenariusz merytoryczny wystawy opracowała dr Kinga Zamelska-Monczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział Poznań.

Partnerzy współpracujący z nami

Skontaktuj się z nami

Adres

Wodna 2A 66- 431 Santok

E-mail

-

Telefon

95 7316108

Godziny otwarcia

Pon: nieczynne
Wt-Czw: 9.00 - 16.00
Sob-Niedz: 12.00 - 17.00.

oferta na strone pion